تماس با دبیرخانه

آدرس : تهران، خ انقلاب، خیابان ابوریحان، خیابان نظری، پلاک ۴۷، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : 16-66970906(21)98+ داخلی 301 و 300

نمابر : 66970903(21)98+